Procedura zgłoszenia szkody z polisy OC sprawcy

Procedura zgłoszenia szkody z polisy OC sprawcy

W przypadku gdy Państwa pojazd uległ kolizji proszę zarejestrować szkodę dzwoniąc na numer infolinii T.U. sprawcy w celu uzyskania numeru szkody:


Po zarejestrowaniu i uzyskaniu numeru szkody, w celu przyspieszenia procedury, prosimy o pobranie i wypełnienie wymaganych dokumentów załączonych w poniższych plikach:


Druki zgłoszenia szkody ALLIANZ - do pobrania:
zgłoszenie Allianz
oświadczenie Allianz


Druki zgłoszenia szkody ERGO HESTIA/MTU - do pobrania:
zgłoszenie ERGO HESTIA/MTU
oświadczenie ERGO HESTIA/MTU

Druki zgłoszenia szkody PZU - do pobrania:
zgłoszenie PZU
upoważnienie PZU
oświadczenie PZU - dostępne w serwisie

Druk zgłoszenia szkody WARTA - do pobrania:
zgłoszenie WARTA


W przypadku szkody z T.U. HDI należy zgłosić szkodę bezpośrednio na infolinii pod numerem telefonu : 801 384 500

Aby zakończyć procedurę zgłoszenia szkody z polisy OC sprawcy konieczne będzie dostarczenie do naszego działu obsługi klienta kserokopii wymienionych poniżej dokumentów :

W przypadku osoby fizycznej:

  • dowód rejestracyjny pojazdu
  • dowód osobisty właściciela/li pojazdu jeśli jest więcej niż jeden
  • prawo jazdy osoby kierującej w chwili zdarzenia
  • notatka z policji lub oświadczenie spisane na miejscu zdarzenia ewentualnie - polisa AC – w przypadku zgłoszenia szkody REGRESEM (w pierwszej kolejności z AC)


W przypadku podmiotu gospodarczego (firma):

  • dowód rejestracyjny pojazdu
  • dowód osobisty właściciela/li pojazdu jeśli jest więcej niż jeden (w przypadku osoby nie widniejącej w KRS FIRMY upoważnienie wystawione przez członka zarządu)
  • prawo jazdy osoby kierującej w chwili zdarzenia
  • notatka z policji lub oświadczenie spisane na miejscu zdarzenia
  • dokumenty firmy: KRS lub WPIS DO EWIDENCJI, NIP I REGON ewentualnie - polisa AC – w przypadku zgłoszenia szkody REGRESEM (w pierwszej kolejności z AC)

Gdy pojazd jest w leasingu lub kredycie, przed rozpoczęciem naprawy należy wystąpić do leasingu/banku o zgodę na wypłatę odszkodowania wystawioną na ASO AUTO SPECIAL


Zakończenie procedury zgłoszenia szkody.

Po uzyskaniu numeru szkody oraz ewentualnym wypełnieniu odpowiednich druków zapraszamy do naszych pracowników w celu formalnego złożenia dokumentów oraz ustalenia terminu naprawy pojazdu.


WAŻNA INFORMACJA !!!

Holowanie pojazdu z miejsca zdarzenia. Przypominany, że w przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego, to Państwo decydują dokąd zostanie odholowany samochód. Również w przypadku korzystania z bezpłatnego holowania wynikającego z zawartej polisy ubezpieczenia, holownik ma obowiązek odholować pojazd do wskazanego przez Państwa serwisu naprawczego.

Kompletność dokumentów warunkiem rozpoczęcia procedury likwidacji szkody w trybie bezgotówkowym jest dostarczenie przez Państwa niezbędnych dokumentów pozwalających na bezgotówkowe rozliczenie szkody.

Termin wykonania naprawy Termin rozpoczęcia naprawy Państwa pojazdu zależny jest przede wszystkim od tego w jakim terminie Towarzystwo Ubezpieczeniowe zaakceptuje zakres i koszt naprawy. Z naszej strony zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań aby od momentu podjęcia decyzji przez T.U. czas naprawy był dla Państwa jak najkrótszy.

Powrót na górę