Procedura zgłoszenia szkody z polisy OC sprawcy

W przypadku gdy Państwa pojazd uległ kolizji proszę zarejestrować szkodę dzwoniąc na numer infolinii T.U. sprawcy w celu uzyskania numeru szkody:
ALLIANZ -  tel. 22 422 42 24
ERGO HESTIA -  tel. 801 107 107
• MTU - tel. 801 107 108
PZU - tel. 801 102 102
HDI - tel. 801 384 500
TUIR WARTA - tel. 801 311 311

Po zarejestrowaniu i uzyskaniu numeru szkody, w celu przyspieszenia procedury, prosimy o pobranie i wypełnienie wymaganych dokumentów załączonych w poniższych plikach:

Druki zgłoszenia szkody ALLIANZ - do pobrania:
zgłoszenie Allianz
oświadczenie Allianz

Druki zgłoszenia szkody ERGO HESTIA/MTU - do pobrania:
zgłoszenie ERGO HESTIA/MTU
oświadczenie ERGO HESTIA/MTU

Druki zgłoszenia szkody PZU - do pobrania:
zgłoszenie PZU
upoważnienie PZU
oświadczenie PZU - dostępne w serwisie

Druk zgłoszenia szkody WARTA - do pobrania:
zgłoszenie WARTA

W przypadku szkody z T.U. HDI należy zgłosić szkodę bezpośrednio na infolinii pod numerem telefonu : 801 384 500
Aby zakończyć procedurę zgłoszenia szkody z polisy OC sprawcy konieczne będzie dostarczenie do naszego działu obsługi klienta kserokopii wymienionych poniżej dokumentów :

W przypadku osoby fizycznej:
• dowód rejestracyjny pojazdu
• dowód osobisty właściciela/li pojazdu jeśli jest więcej niż jeden
• prawo jazdy osoby kierującej w chwili zdarzenia
• notatka z policji lub oświadczenie spisane na miejscu zdarzenia ewentualnie - polisa AC – w przypadku zgłoszenia szkody REGRESEM (w pierwszej kolejności z AC)

W przypadku podmiotu gospodarczego (firma):
• dowód rejestracyjny pojazdu
• dowód osobisty właściciela/li pojazdu jeśli jest więcej niż jeden (w przypadku osoby nie widniejącej w KRS FIRMY upoważnienie wystawione przez członka zarządu)
• prawo jazdy osoby kierującej w chwili zdarzenia
• notatka z policji lub oświadczenie spisane na miejscu zdarzenia
• dokumenty firmy: KRS lub WPIS DO EWIDENCJI, NIP I REGON ewentualnie - polisa AC – w przypadku zgłoszenia szkody REGRESEM (w pierwszej kolejności z AC)

Gdy pojazd jest w leasingu lub kredycie, przed rozpoczęciem naprawy należy wystąpić do leasingu/banku o zgodę na wypłatę odszkodowania wystawioną na ASO AUTO SPECIAL 
Zakończenie procedury zgłoszenia szkody. 

Po uzyskaniu numeru szkody oraz ewentualnym wypełnieniu odpowiednich druków zapraszamy do naszych pracowników w celu formalnego złożenia dokumentów oraz ustalenia terminu naprawy pojazdu.

 WAŻNA INFORMACJA !!!

Holowanie pojazdu z miejsca zdarzenia. Przypominany, że w przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego, to Państwo decydują dokąd zostanie odholowany samochód. Również w przypadku korzystania z bezpłatnego holowania wynikającego z zawartej polisy ubezpieczenia, holownik ma obowiązek odholować pojazd do wskazanego przez Państwa serwisu naprawczego.

Kompletność dokumentów warunkiem rozpoczęcia procedury likwidacji szkody w trybie bezgotówkowym jest dostarczenie przez Państwa niezbędnych dokumentów pozwalających na bezgotówkowe rozliczenie szkody.

Termin wykonania naprawy Termin rozpoczęcia naprawy Państwa pojazdu zależny jest przede wszystkim od tego w jakim terminie Towarzystwo Ubezpieczeniowe zaakceptuje zakres i koszt naprawy. Z naszej strony zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań aby od momentu podjęcia decyzji przez T.U. czas naprawy był dla Państwa jak najkrótszy.