Umów się na jazdę

Uprzejmie prosimy o wpisanie w tym polu wszelkich Państwa sugestii odnośnie poszukiwanego samochodu – rodzaju skrzyni biegów, napędu, wyposażenia itp. Pozwoli nam to na jak najlepsze dopasowanie się do Państwa potrzeb i oczekiwań.

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Auto Special Sp. z o.o z siedzibą w Modlniczce danych osobowych w postaci imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych a także danych dotyczących aktywności na stronie internetowej, danych o moich ofertach, zamówieniach i zleceniach w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez spółkę.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez Auto Special Sp. z o.o. z siedzibą w Modlniczce w celach handlowych i marketingowych.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Auto Special Sp. z o.o. z siedzibą w Modlniczce środkami komunikacji elektronicznej informacji handlowych i marketingowych oferowania produktów i usług.

*) pola obowiązkowe!

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgód jest dobrowolne. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Auto Special Sp. z o.o. z siedzibą w Modlniczce, ul. Różańskiego 28. 32-085 Kraków. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod24@agileo.it. Twoje dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), zgodnie z celami wykazanymi w momencie ich zbierania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b rozporządzania. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Auto Special Sp. z o.o. Dane będą przechowywane przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane lub do czasu odwołania zgody. Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem. Ponadto posiadasz prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Twoje dane osobowe mogą podlegać procesowi podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego zgodnie z definicja rozporządzenia.'