Gwarancja Mobilności

Świadczenia Dożywotniej Gwarancji Mobilności pomogą Państwu w razie awarii, wypadku, kradzieży oraz innych przypadkach unieruchomienia pojazdu wskutek rozładowania akumulatora, zagubienia kluczyków, awarii ogumienia, braku paliwa na terenie niemal całej Europy.

W ramach świadczeń Dożywotniej Gwarancji Mobilności otrzymają Państwo następujące
 bezpłatne świadczenia:
1. Naprawa samochodu na miejscu zdarzenia.
2. Holowanie pojazdu do najbliższego Partnera Serwisowego VW,
   w przypadku gdy nie możliwe jest usunięcie usterki na miejscu zdarzenia.
3. W przypadku gdy po odholowaniu pojazdu do Partnera Serwisowego VW
    naprawa nie moze być zakończona tego samego dnia,
    VW oferuje Państwu jedno z ponizszych świadczeń:
    - Samochód zastępczy na czas potrzebny na naprawę pojazdu
    - Nocleg w hotelu
    - Dalszą podróz i ewentualne dostarczenie pojazdu po naprawie do miejsca zamieszkania.

Dlaczego Autoryzowany serwis Volkswagena?
Przedłuzenie uprawnień do świadczeń Dożywotniej Gwarancji Mobilności następuje po wykonaniu przeglądu okresowego w naszej stacji. Równieżw okresie po zakończeniu dwuletniej gwarancji na samochód, klient ma prawo do wymienionych świadczeń. Wykonywanie przeglądów w naszej stacji pozwala na przedłuzenie Gwarancji Mobilności bez limitu kilometrów lub wieku samochodu - dożywotnio.

 Jeśli państwa samochód objęty jest programem Dozywotniej Gwarancji Mobilności VW, konieczność holowania nalezy zgłosić pod numerem infolinii:

 800 61 89 89 - połączenie bezpłatne

 (+48 61) 831 99 22 - połączenie płatne

Uwaga: dla połączeń z zagranicy dostępny jest wyłącznie numer połączenia płatnego.

W przypadku połaczenia z Centrala Zgłoszeniową Całodobowej Pomocy Drogowej Volkswagen należy:

1. Podać operatorowi Centarli Zgłoszeniowej następujace dane:

  • imię, nazwisko właściciela / użytkownika,
  • numer nadwozia (VIN pojazdu),
  • numer rejestracyjny pojazdu,
  • datę pierwszej rejestracji pojazdu lub datę inspekcji serwisowej z gwarancją mobilności,
  • miejsce zdarzenia 9gdzie znajduje się pojazd),
  • krótki opis sytuacji (przyczyna awarii, wypadku, okoliczności kradzieży itp.),
  • numer telefonu, pod którym dzwoniący jest osiągalny w momencie zgłoszenia (telefon kontaktowy)

2.  Zastosować sie do wskazówek Centrali Zgłoszeniowej

3. Podjąć starania majace na celu ograniczenie szkody i zapewnić bezpieczeństwo ruchu w miejscu zdarzenia

4. Nie zlecać czynności, o których wykonanie zwrócili się Państwo do Centrali Zgłoszeniowej, innym osobom, chyba, że pomoc nie dotrze w czasie do 2 godzin od chwili zawiadomienia Centrali Zgłoszeniowej.

5. Przedstawić przybyłemu pracownikowi pomocy drogowej ważną ksiązeczkę serwisową z wpisem gwarancji mobilności oraz udzielić mu stosownych pełnomocnictw w celu realizacji właściwych świadczeń .

6. Na życzenie Centra;i Zgłoszeniowej, udzielić wszelkich możliwych wyjaśnień w sprawie zaistniałego zdarzenia